sổ tay dán gáy theo yêu cầu san xuat so tay - 108sổ tay bìa cứng keo gáy

sổ tay đẹp làm theo yêu cầu
làm sổ tay quà tặng tại Việt Gia Bảo

Làm sổ tay | quà tặng sổ tay

Bìa keo gáy, simily ép kim theo yêu cầu
KT: A5 sổ tay keo gáy may chỉ
kẹp đồng 04 góc

Việt Gia Bảo | làm sổ tay | sản xuất sổ tay | làm sổ tay quà tặng theo yêu cầu.