LÀM SỔ TAY, IN HÌNH LÊN SỔ TAY
Loại sổ tay: Sổ tay khoen còng rời
Kích thước sổ tay: KT (15x15cm) hoặc theo yêu cầu.
Nguyên liệu làm sổ: Bìa sổ làm bằng giấy, bằng vải.v.v… Ruột sổ 100 trang
Việt Gia Bảo làm sổ tay | làm sổ tay | sản xuất sổ tay | làm sổ tay cá nhân | in hình lên sổ tay